fbpx

Tref Center Venlo Bouwdeel 4/5 Unit 6

Specificaties

 • Oppervlakte: 60 M² + ca. 1.400 m2
 • Type(s): Winkel

Terug naar het overzicht

Brochure downloaden

 • Vul het formulier in om de brochure te downloaden.
 • Ik ga akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt zoals in de privacy verklaring staat omschreven.

Stel een vraag

 • Ik ga akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt zoals in de privacy verklaring staat omschreven.

Bezichtiging aanvragen

 • MM slash DD slash JJJJ
 • Ik ga akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt zoals in de privacy verklaring staat omschreven.

Tip een vriend(in)

 • Ik ga akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt zoals in de privacy verklaring staat omschreven.

Omschrijving

TREF CENTER VENLO OMVAT RUIM 50 WINKELS MET EEN UNIEKE MIX VAN EEN RUIM DAGELIJKS WINKELAANBOD, FUN SHOPPING EN ALLES VOOR IN, OM EN ROND HET HUIS EN TUIN.

DAGELIJKSE VOORZIENINGEN GECOMBINEERD MET EEN BOVENREGIONAAL AANBOD EN INTERNATIONAAL VERZORGINGSGEBIED.

TREF CENTER VENLO IS UITSTEKEND BEREIKBAAR VANUIT NEDERLAND (A67, A73) EN DUITSLAND (40 EN 61) EN BESCHIKT OVER ZEER RUIME GRATIS PARKEERVOORZIENINGEN.

TREF CENTER VENLO STAAT AAN DE START VAN EEN OMVANGRIJKE RENOVATIE, MET ALS DOEL VERSTERKING VAN HET WINKELAANBOD EN HORECA, WINKELBELEVING EN UITSTRALING.

 • MEER DAN 50.000 M² WINKELRUIMTE (EXCL. BAUHAUS EN LEURS) GELEGEN TUSSEN BAUHAUS AAN NOORDZIJDE EN TUINCENTRUM LEURS AAN ZUIDZIJDE,
 • ZEER GEVARIEERD WINKELAANBOD,
 • GELIEFD ONDER DUITSE CONSUMENTEN, GEMIDDELD 30% VAN DE BEZOEKERS KOMT UIT DUITSLAND,
 • BEZOEKERS BEZOEKEN TREF CENTER GEMIDDELD 2 KEER PER WEEK,
 • BEZOEKERS WAARDEREN HET DIVERSE AANBOD, RUIME PARKEERVOORZIENINGEN (> 1.100) EN GOEDE BEREIKBAARHEID,
 • CA. 6 MILJOEN BEZOEKERS OP JAARBASIS.

BOUWDEEL 4 en 5 IS CENTRAAL GELEGEN IN HET MIDDEN VAN HET TREFCENTER.
VOOR VERHUUR IS BESCHIKBAAR UNIT 6 MET EEN OPPERVLAKTE VAN CA. 60 M² OP DE BEGANE GROND EN CA. 1.320 M² OP DE 1E VERDIEPING.

OPLEVERINGSNIVEAU
Uitgangspunt is oplevering in de huidige staat:

HUURCONDITIES & PLANNING

Bestemming
Detailhandel conform artikel 7:290BW e.v. Woninginrichting en/of sportgerelateerd alsmede daarbij behorende kantoorruimtes, sociale ruimtes, magazijnruimtes en laad- en los voorzieningen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Huuringangsdatum
Juni 2022.

Huurperiode
10 (tien) jaar, daarna te verlengen middels een periode van 5 (vijf) jaar. De huurovereenkomst wordt na afloop van deze en elke volgende huurperiode telkens voortgezet voor een periode van 5 (vijf) jaar, tenzij de huurovereenkomst door één van partijen of door beide partijen is opgezegd.

Huurprijs
Afhankelijk van het gehuurde. Het totale huurbedrag zal bepaald worden aan de hand van een meting conform NEN 2580. Alle genoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met BTW en zijn prijspeil 1 januari 2021.

Servicekosten
Verhuurder verzorgt een aantal centrale leveringen en diensten. De servicekosten worden vooralsnog ingeschat op € 8,- per m² BVO.

Promotiekosten
Huurder is verplicht lid te worden van de ondernemingsvereniging Trefcenter. Het lidmaatschap wordt rechtstreeks door deze winkeliersvereniging bij huurder in rekening gebracht. (Per 1 januari 2021 op jaarbasis : € 1.000,- + € 1,50 per m² gehuurde).

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum volgens consumentenprijsindexcijfer (CPI), alle huishoudens 2015-100, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling
Huurder stelt een bankgarantie ter grootte van een huurverplichting van 3 (drie) maanden inclusief service en promotiekosten te vermeerderen met BTW.

BTW-clausule
Huurder verklaart dat hij voor tenminste 90% met omzet belasting belaste prestaties verricht. Indien huurder op enig moment niet meer aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel geheel wordt gecompenseerd.

Huurovereenkomst
ROZ Model 2012, eventueel aangevuld met voorwaarden van verhuurder en huurder, waar onderling nog overeenstemming over bereikt dient te worden.

Naamsaanduiding/reclame
Het is huurder toegestaan om ter plaatse van haar eigen pui aan de passage, op de daarvoor bestemde vlakken reclamevoering aan te brengen na goedkeuring van verhuurder, waarbij verhuurder haar goedkeuring niet op onredelijke gronden zal onthouden.
Huurder zal zelf zorg dragen voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunningen van overheidswege. Het aanbrengen van reclame zal pas geschieden nadat alle benodigde goedkeuringen en/of vergunningen zijn verkregen. Alle kosten die gemoeid zijn met de naamaanduiding waaronder vergunningen, installatie, onderhoud en verwijdering en daarop volgende reiniging en eventueel
benodigde reparatie van de gevel, totem en/of reclame frame constructie, komen voor rekening van huurder.

Vergunningen
Verhuurder is verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van de vergunning en ontheffingen (op grond van huidige dan wel toekomstige wetgeving) die benodigd zijn voor het in gebruik mogen geven van het gehuurde. Huurder is verantwoordelijk voor het verkrijgen en het behouden van de vergunningen en ontheffingen die benodigd zijn voor het bedrijf dat huurder in het gehuurde
uitoefent of welke anderszins noodzakelijk zijn.

Exploitatieplicht
Huurder dient gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst te allen tijde een winkel te exploiteren.

Diversen
Het nog af te ronden huishoudelijk- en afbouwreglement vormt tevens een onderdeel van de huurovereenkomst

Locatie:

Gratis nieuwsbrief

Vul uw gegevens in om een gratis nieuwsbrief te ontvangen.

Chat openen