fbpx

Asbestdaken zijn vanaf 2024 in Nederland verboden

22 september 2017

Asbestdaken zijn vanaf 2024 in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden. Het verwijderen van asbest is vervolgens weer aan regels gebonden.

Verhuurde situatie of object in eigen gebruik
asbesthoudende dakbedekking moet voor 2024 verwijdert zijn. Het is dus zinvol om nu reeds na te denken hoe dit dusdanig geregeld kan worden dat er voor de gebruiker zo min mogelijk last is.

Bij een verkoop
Bij een vermoeden van asbesthoudende dakbedekking is het dringende advies om voorafgaand aan een verkoop een zogenaamde asbestinventarisatie te laten verrichten.  Zo wordt elk risico van aansprakelijkheidsstelling na een koop of verkoop uitgesloten, immers een koper is vooraf geïnformeerd.

Het niet informeren van koper vormt een risico: voorafgaand aan een verbouwing of sloop van gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 geldt een inventarisatieplicht op asbest.  Een latere constatering van asbest zorgt ongetwijfeld voor problemen. In dit kader is ons advies : Voorkomen is beter dan genezen !

Gratis nieuwsbrief

Vul uw gegevens in om een gratis nieuwsbrief te ontvangen.