fbpx

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Kolsteren Bedrijfshuisvesting respecteert de privacy van bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de verschafte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de Kolsteren Bedrijfshuisvesting zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens / AVG.

Kolsteren Bedrijfshuisvesting, gevestigd aan de Stationsstraat 8A te Maarheeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kolsteren Bedrijfshuisvesting
Stationsstraat 8A
6026 CV Maarheeze

Privacyreglement
Je gegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over activiteiten en diensten van Kolsteren Bedrijfshuisvesting. Kolsteren Bedrijfshuisvesting spant zich in om ervoor zorg te dragen dat alle persoonsgegevens worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
Wanneer u ons inschakelt bij de verkoop, verhuur of taxatie van uw object, dan legt ons kantoor de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres, kopie ID bewijs en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de reden van verkoop of verhuur
 • de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan
 • de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan ons verstrekt

Wanneer u ons als kantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons kantoor de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres, kopie ID bewijs en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige object
 • overige informatie die u aan ons verstrekt

Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons kantoor, dan kan ons kantoor de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres, kopie ID bewijs en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object , de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • de reden van koop of huur
 • overige informatie die u aan ons verstrekt

U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een andere object : Ons kantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons kantoor of in verkoopbrochures
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons : info@kolsterenbedrijfshuisvesting.nl

Wanneer u ons kantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
 • om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons kantoor. Ons kantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

Gebruik van cookies op onze website
Kolsteren Bedrijfshuisvesting maakt op deze website gebruik van cookies (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website goed te laten functioneren, inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De daarmee verzamelde gegevens worden niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. Door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Via je browserinstellingen kun je cookies uitschakelen of verwijderen, wellicht is het dan niet meer mogelijk alle mogelijkheden van de website te benutten.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht van onze cookies:

Cookie: Bewaartermijn: Functie:
Google Analytics _ga 2 jaar Analytische cookie die websitebezoek meet. Gebruikt om bezoekers te onderscheiden van elkaar.
Google Analytics _gid 24 uur Analytische cookie die websitebezoek meet. Gebruikt om bezoekers te onderscheiden van elkaar.
Google Analytics _gat 1 minuut Analytische cookie die websitebezoek meet. Gebruikt om pagina weergaves te beheersen.
Bing  _uetsid 24 uur Tracking cookie. Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kolsterenbedrijfshuisvesting.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Facebook en Twitter
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en Twitter. De knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de netwerken. Deze code plaats onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook en Twitter om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Hoe lang bewaren we de gegevens :
Kolsteren Bedrijfshuisvesting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactformulier                 2 jaar
Email                                      2 jaar
Overige formulieren            2 jaar
Nieuwsbrief                           tot het moment van uitschrijving

De klantgegevens bewaren we max. 10 jaar. Onder klantgegevens verstaan wij ook de gegevens die verzonden zijn via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie.

Beveiliging gegevens
Kolsteren Bedrijfshuisvesting draagt zorg voor de bescherming van de verwerkte gegevens om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail

Inzage, correctie en recht van verzet
Je hebt het recht om inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Neem daarvoor contact met ons op via info@kolsterenbedrijfshuisvesting.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Aanpassen privacyverklaring
Kolsteren Bedrijfshuisvesting behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Heb je nog vragen?

Bel ons of stuur ons een bericht!

0495 - 588 111
 • Ik ga akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt zoals in de privacy verklaring staat omschreven.

Ervaar de meerwaarde

Kolsteren Bedrijfshuisvesting biedt een compleet pakket van diensten aan met het accent op commercieel vastgoed. Wij staan voor betrouwbaarheid, deskundig advies, kwaliteit en oprechte betrokkenheid.

Specialistische focus
Klein team,
grote betrokkenheid
Concurrerend
Creatief
Full service
Slagvaardig

Gratis nieuwsbrief

Vul uw gegevens in om een gratis nieuwsbrief te ontvangen.