fbpx

Minimaal Label C in 2023 vereist voor kantoor

15 april 2022

Het Bouwbesluit bepaalt dat het vanaf 1 januari 2023 verboden is om een kantoorpand te gebruiken zonder een geldig energielabel met een Energie-Index slechter dan 1,3. Vertaald naar het bekendere energielabel, betekent dit label C of beter (in dit geval A of B).

Welke kantoren moeten minimaal energielabel C hebben in 2023?
De verplichting van minimaal energielabel C voor kantoren geldt voor alle kantoorpanden die:

  • groter zijn dan 100 vierkante meter;
  • een kantoorfunctie hebben voor meer dan 50% van het totale gebruiksoppervlak;
  • over twee jaar nog in gebruik zijn als kantoor (geen sloop, transformatie of onteigening);
  • geen monument zijn.

Wat houdt de energielabelverplichting in?
Het Bouwbesluit bepaalt dat het vanaf 1 januari 2023 verboden is om een kantoorpand te gebruiken zonder een geldig energielabel met een Energie-Index slechter dan 1,3. Vertaald naar het bekendere energielabel, betekent dit label C of beter (in dit geval A of B).

Waarom moet mijn kantoor voldoen aan de labelverplichting?
De energielabel-C-verplichting is een maatregel die voorkomt uit doelstellingen uit het energieakkoord en moet een flinke energiebesparing binnen de bebouwde omgeving realiseren. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling voor 49% CO2-emissiereductie in 2030. Vanaf 2030 wordt label A de standaard en in 2050 is een energieneutrale gebouwde omgeving het streven.

Door jouw gebouw te laten voldoen aan toekomstige duurzaamheidseisen, bespaar je op energiekosten voor jezelf of voor de huurder. Daarnaast verbetert het comfort voor de mensen die er werken en dat biedt een prettigere werkomgeving. Uiteindelijk draagt het bij aan de toekomstbestendigheid en waardevastheid van je pand. Daarnaast kun je nu nog gebruikmaken van subsidiemogelijkheden die bij nadering van de deadline in 2023 misschien niet meer bestaan. Een voorbeeld is de bedrijfsmiddelcode ‘Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen’ op de Energielijst.

Kijk ook eens op de website van Advies in Energie

Gratis nieuwsbrief

Vul uw gegevens in om een gratis nieuwsbrief te ontvangen.