fbpx

Verhoging overdrachtsbelasting

15 juni 2022

De overdrachtsbelasting voor niet-woningen stijgt van 8% naar 10,4% per 2023. zo valt te lezen in het Belastingplan 2023.

Er komt overdrachtsbelasting om de hoek kijken bij de overdracht van een onroerende zaak.. De Wet op de Belastingen van Rechtsverkeer (WBRV) onderscheidt vier belangrijke elementen die van belang zijn voor een belaste overdracht:

  • het moet gaan om een overdracht;
  • het moet gaan om een verkrijging;
  • de zaak moet in Nederland zijn gelegen;
  • het betreft een onroerende zaak (een woning, bedrijfspand of een stuk grond), zakelijke rechten daarop.

Voor de overdracht van woningen geldt een tarief van 2%. De overdrachtsbelasting voor niet-woningen (zoals bedrijfspanden) én voor verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen (geldt voor onder andere beleggers en vakantiewoningen) wordt per 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%. In de loop van 2024 wordt de Wet differentiatie overdrachtsbelasting opnieuw geëvalueerd.

Tip : ben je van plan om een object te kopen of verkopen ?  Een overdracht voor 1 januari 2023 kan zowel voor koper als verkoper voordeliger zijn.

Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 20-09-2022

Gratis nieuwsbrief

Vul uw gegevens in om een gratis nieuwsbrief te ontvangen.