fbpx

Steunakkoord retail (akkoord tussen retailers, verhuurders, banken en ministerie EZK)

14 april 2020

Verhuurders, retailers, banken en overheid (Ministerie EZK) hebben op 10 april 2020 een akkoord bereikt over huurbetalingen. Doel van het akkoord is (onder meer) de pijn te verdelen tussen verhuurders, retailers (incl. aandeelhouders), banken en de overheid. Bijdragen naar draagkracht en op basis van fairness elkaar helpen.

STEUNAKKOORDVOOR EN DOOR DE NEDERLANDSE RETAILSECTOR
Partijen: IVBN, INretail, VastgoedBelang, Detailhandel Nederland, EZK, NVB(1), VGO

Doel:
1. Oplossen van liquiditeitsvraagstuk a.g.v. Coronacrisis;
2. Begrip voor de verscheidenheid aan belangen;
3. Samen door de pijn: financiële pijn verdelen tussen, retailers(en hun aandeelhouders),
verhuurders, banken en overheid;
4. Bijdragen naar draagkracht en daadwerkelijke impact van Coronacrisis–uitgangspunt is
fairness en helpen van bedrijven die het nodig hebben;
5. Partijen gaan gezamenlijk liquiditeit en solvabiliteit creëren om na de Coronacrisis vooruit
te kunnen;
6. Winkels zo spoedig mogelijk, weer veilig open (binnen de door de overheid gestelde
kaders).

Vorm:
Leidend is een Steunakkoord dat voortbouwt op de gezamenlijke oproep zoals door partijen gedaan op 24 Maart 2020 met ingrediënten als basis voor maatwerk,
a. dat een bodem biedt voor maatwerkoplossingen per retailer, per verhuurder en/of per
locatie;
b. dat freeriders voorkomt en ‘goed gedrag’ stimuleert;
c. dat zoveel mogelijk aansluit bij geldende maatregelen van de overheid en
d. geldend voor een periode van 3 maanden met uiterlijk eind mei evaluatie en uitwerking van
vervolg afspraken door partijen.
d. geldend voor een periode van 3 maanden met uiterlijk eind mei evaluatie en uitwerking van
vervolg afspraken door partijen.

Ingrediënten:

1. Korte termijn verlichting voor getroffen branches
a. Huuropschorting voor zoveel mogelijk Nederlandse retailers die een omzetdaling hebben
van minimaal 25% in April-Mei-Juni 2020;
i.   Periode van huuropschorting:3 maanden vanaf April 2020;
ii.  Hoogte van huuropschorting: zoveel mogelijk verlichting met een minimum van 50%
opschorting, waar nodig bijvoorbeeld 75 of 100% mits mogelijk voor verhuurder,
rekening houdend met proportionaliteit in grootte en draagkracht;
iii. Door complexiteit geldt maatwerk voor a) internationale retailers, b)retailers met
vestigingen en formules in het buitenland en c) retailers met een internationale
aandeelhouder. Maatwerkafspraken worden alleen aangegaan bij een constructieve
opstelling van retailer.
b. Verhuurder en financiers maken geen gebruik van huuruitzettingen dan wel maken geen
aanspraak op bank-en/of concerngaranties als partijen zich aan het Steunakkoord
verbinden en naleven, onder de voorwaarde dat dit niet noodzakelijk is om de belangen te
beschermen;
c. Deze verlichting is alleen van toepassing als omzetverlies direct aantoonbaar a.g.v.
Coronacrisisis

2. Winkelopening en Retailondernemer
a. Retailers leveren maximale inspanning voor een veilige winkel opening t.b.v. het generen
van omzet vanaf de nog nader vast te stellen datum binnen de richtlijnen van de overheid.
b. Retailers zien af van eenzijdige betalingsregelingen en committeren zich aan
huurbetalingen voor zover binnen hun mogelijkheden, en in goed overleg met verhuurder.

3. Transparantie van omzetverlies
a. Alleen deelname retailer bij volledige, controleerbare transparantie van omzet(verlies);
b. Omzetverlies betreft in elk geval offline omzet.Online omzet is onderdeel van maatwerk.

4. Lange termijn verlichting
a. Mogelijke kwijtschelding van betalingsverplichtingen komt aan de orde als de
daadwerkelijke impact na 3 maanden duidelijk is –per retailer, per verhuurder en/of per
locatie;
b. De methodiek voor mogelijke kwijtschelding op termijn wordt in nader overleg bepaald,
nadat partijen hebben kunnen vaststellen wat de schade als gevolg van de Coronacrisis is.
De uitgangspunten voor deze methodiek worden in mei besproken, waarbij partijen uitgaan
van ieders goede bedoelingen en rol in de keten;
c. Verhuurders zijn vanzelfsprekend vrij om verder gaande verlichting te geven en hoeven
reeds getroffen maatwerk afspraken niet terug te draaien;
d. Fairness is ook voor de lange termijn oplossing het uitgangspunt, waarbij details verder
uitgewerkt moeten worden (bijvoorbeeld: Extend & Blend, verlenging huurtermijn,
garanties, etc.).

5. Support door overheid en financiers
a. Met het pakket maatregelen voor banen en economie zet het kabinet belangrijke stappen om ook bedrijven en werknemers door deze moeilijke tijd te loodsen;
b. Banken ondersteunen die maatregelen en zetten zich maximaal in om klanten door deze moeilijke periode te helpen. Waar dat kan, zullen banken flexibiliteit betrachten. Banken kunnen dit doen omdat zij de afgelopen jaren gezonde buffers hebben opgebouwd en hier van de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank de ruimte voor krijgen;
c. Banken hebben in NVB-verband doorlopend en intensief overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ondernemersorganisaties om ondernemers te helpen die getroffen worden door de economische gevolgen van het virus;
d. Dat heeft geresulteerd in de verruiming van de BMKB-regeling voor tijdelijke liquiditeitssteun voor in de kern gezonde bedrijven;
e. In navolging van de uitbreiding van de BMKB-regeling heeft het kabinet eerder aangekondigd om ook voor grotere ondernemingen liquiditeitssteun door banken beschikbaar te stellen middels garanties via de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) die het mogelijk maakt om tijdelijke liquiditeitssteun te verstrekken aan in de kern gezonde bedrijven. Banken zullen hierdoor op basis van overheidsgaranties over het krediet meer ruimte hebben om ondernemers te helpen met liquiditeit;
f. Banken geven zowel verhuurders als retailers met een financiering tot EUR 2,5 mio uitstel van aflossing voor een periode van 6 maanden en maatwerk voor grotere financieringen;
g. Ministerie vanEZK roept andere vastgoedfinanciers op om de banken te volgen met de aflossingsvrijstelling.

(1)Het betreft NVB leden van de commissie zakelijk vastgoed (ABN AMRO, Deutsche Bank, ING en Rabobank)

Dit Steunakkoord is onder voorbehoud van-indien nodig-goedkeuring door de ACM.

Het akkoord bindt partijen niet, maar er zou wel betekenis aan kunnen worden toegekend indien rechters in toekomstige zaken moeten oordelen over geschillen tussen verhuurders en winkeliers over de huurbetalingen. Bijvoorbeeld voor de vraag wat redelijk is binnen de branche, of in hoeverre als er een beroep wordt gedaan op onvoorziene omstandigheden, de gevolgen van een huurovereenkomst (terzake de huurbetaling) kunnen worden gewijzigd.

Gratis nieuwsbrief

Vul uw gegevens in om een gratis nieuwsbrief te ontvangen.