fbpx

Vervolg Steunakkoord voor de Retailsector

04 juni 2020

3 juni 2020

Vervolg Steunakkoord voor de Retailsector

1.Huurders en verhuurders hebben de afgelopen twee maanden constructief en intensief overleg gevoerd. Samen de problemen aanpakken en begrip voor ieders belangen in een periode van grote onzekerheid en zorgen is daarin de rode draad.

2.Het “Steunakkoord voor en door de Retailsector” van 10 april 2020 heeft voor veel ondernemers een goede uitwerking gehad.

3.Huurders en verhuurders hebben afspraken gemaakt over gedeeltelijke opschorting van huren voor de maanden april, mei en juni 2020 in lijn met het Steunakkoord.

4.Een substantieel deel van zowel huurders als verhuurders heeft inmiddels ook al verdergaande afspraken gemaakt over kwijtschelding of alternatieve vormen van verlichting voor huurders met oog voor de belangen van en waarborgen voor verhuurder.

5.Bij het maken van de afspraken is veelal in de basis uitgegaan van de volgende opzet: Voor de maanden april en mei 50% van de huur kwijtgescholden en voor de maand juni 50% doorgeschoven naar volgend jaar. Dit blijft echter maatwerk tussen verhuurder en huurder en kan daarom niet als algemene regel gelden voor alle partijen. Vaak zijn er ook aanvullende/alternatieve (maatwerk)afspraken gemaakt tussen huurder en verhuurder.

6.Een oproep wordt gedaan aan partijen die nog geen afspraken hebben gemaakt om die te gaan maken.

7.De afspraken zoals deze nu zijn vastgelegd in het Steunakkoord en de uitwerking daarvan volstaan op dit moment en hebben kunnen rekenen op voldoende draagvlak bij alle stakeholders.

8.Overheid en banken ondersteunen het akkoord en hebben maatregelen getroffen om ondernemers en bedrijven te ondersteunen. Deze maatregelen leveren voor dit moment een substantiële bijdrage aan de acute impact van corona op de sector.

9.De gevolgen van Covid-19 duren langer dan initieel gedacht en kunnen nog onvoldoende worden overzien. De stakeholders blijven de ontwikkelingen in gezamenlijkheid op de voet volgen.

Oproep aan alle stakeholders in de Nederlandse Retailsector

De Nederlandse ruimtelijke winkelstructuur is uniek en vormt de basis van de manier waarop we in Nederland met elkaar leven en is daarmee mede bepalend voor de wijze waarop en hoe sterk we als Nederland uit deze crisis kunnen komen. Om de leefbaarheid van binnensteden en centrumgebieden en de unieke fijnmazige winkelstructuur van Nederland te beschermen wordt door alle stakeholders een dringende oproep gedaan om in constructief overleg dit onderwerp alle mogelijke (politieke)aandacht te geven. Help elkaar waar nodig en zoek gezamenlijk naar oplossingen gedurende deze crisis, dit gezien de implicaties van social distancing en de onzekerheden naar de toekomst.

 

Gratis nieuwsbrief

Vul uw gegevens in om een gratis nieuwsbrief te ontvangen.